สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ทั้งการกีดกันการค้า ความผันผวนของราคาพลังงานและอาหารในตลาดโลก ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน แต่ยังคงมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวในบางภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มองเห็นโอกาสมากมาย แต่เรายังคงระมัดระวังและวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบในทุกด้าน

ที่เมเจอร์ฯ เราเชื่อว่าในทุกวิกฤติ มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เราเตรียมพร้อมที่จะขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามารองรับเทรนด์ความต้องการด้านสุขภาพ ซึ่งแม้จะเป็นเส้นทางที่ใหม่สำหรับเรา แต่ด้วยความตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดที่จะส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด เรามั่นใจว่าทุกธุรกิจและบริการจากเมเจอร์ฯจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ไว้วางใจได้และประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

ในส่วนของธุรกิจหลักด้านอสังหาริมทรัพย์ เราพร้อมจะเปิดตัวโครงการใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการอยู่อาศัยตามปัจจัยแวดล้อมของไลฟ์สไตล์คนเมืองในปัจจุบัน โดยทุกโครงการถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อมอบคุณค่าที่ยั่งยืน ผ่านคุณภาพที่เหนือระดับด้วยมาตรฐาน MAJOR CRAFT & QUALITY ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้เป็นเจ้าของบ้านและคอนโดมิเนียมในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์มากว่า 2 ทศวรรษ

ความโดดเด่นของแบรนด์ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังรวมไปถึงภาพความเป็นผู้นำโครงการคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ ผ่านการพัฒนาฟังก์ชั่นเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยง และมอบกิจกรรมเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันระหว่างผู้คนและสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จนเป็นที่จดจำในฐานะ NO.1 PET-FRIENDLY RESIDENCES ของเมืองไทย

นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เมเจอร์ฯตั้งใจทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การกรองฝุ่นละอองต่างๆ รวมถึงการคัดสรรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะที่เมเจอร์ฯ เราสรรสร้างคุณค่าใหม่เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

คณะกรรมการผู้บริหาร

นางประทิน พูลวรลักษณ์

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนฑา กิตติอักษร

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชนินทร์ รุ่งแสง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ


โครงสร้างองค์กร

240116_orgchart_2024