สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังคงมีความไม่แน่นอน ทั้งการกีดกันการค้า ความผันผวนของราคาพลังงานและอาหารในตลาดโลก ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน แต่ยังคงมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวในบางภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มองเห็นโอกาสมากมาย แต่เรายังคงระมัดระวังและวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบในทุกด้าน

ที่เมเจอร์ฯ เราเชื่อว่าในทุกวิกฤติ มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เราเตรียมพร้อมที่จะขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามารองรับเทรนด์ความต้องการด้านสุขภาพ ซึ่งแม้จะเป็นเส้นทางที่ใหม่สำหรับเรา แต่ด้วยความตั้งใจและใส่ใจทุกรายละเอียดที่จะส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด เรามั่นใจว่าทุกธุรกิจและบริการจากเมเจอร์ฯจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ไว้วางใจได้และประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

ในส่วนของธุรกิจหลักด้านอสังหาริมทรัพย์ เราพร้อมจะเปิดตัวโครงการใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการอยู่อาศัยตามปัจจัยแวดล้อมของไลฟ์สไตล์คนเมืองในปัจจุบัน โดยทุกโครงการถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อมอบคุณค่าที่ยั่งยืน ผ่านคุณภาพที่เหนือระดับด้วยมาตรฐาน MAJOR CRAFT & QUALITY ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้เป็นเจ้าของบ้านและคอนโดมิเนียมในเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์มากว่า 2 ทศวรรษ

ความโดดเด่นของแบรนด์ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยังรวมไปถึงภาพความเป็นผู้นำโครงการคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ ผ่านการพัฒนาฟังก์ชั่นเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยง และมอบกิจกรรมเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันระหว่างผู้คนและสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จนเป็นที่จดจำในฐานะ NO.1 PET-FRIENDLY RESIDENCES ของเมืองไทย

นอกจากนี้ ในส่วนของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ยังคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เมเจอร์ฯตั้งใจทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ทั้งการบำบัดน้ำเสีย การกรองฝุ่นละอองต่างๆ รวมถึงการคัดสรรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะที่เมเจอร์ฯ เราสรรสร้างคุณค่าใหม่เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน


อ่านเพิ่มเติม

เอกสาร

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2566
ดูทั้งหมด
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี 2566
ดูทั้งหมด
เอกสารอื่นๆ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ดูทั้งหมด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27 มิ.ย. 67 การจำหน่ายไปซึ่งการลงทุนใน บริษัท เอ็ม เอ็ม เรสซิเดนเซส วัน จำกัด (บริษัทย่อย) 26 มิ.ย. 67 การจำหน่าย่งการลงทุนในบริษัท 39 เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) แก้ไข 26 มิ.ย. 67 การจำหน่ายไปซึ่งการลงทุนใน บริษัท 39 เรสซิเดนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) 10 มิ.ย 67 แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 15 พ.ค. 67 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2567 09 พ.ค. 67 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เม.ย 67 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 27 มี.ค. 67 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท 8 มี.ค. 67 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรื่อง การเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป การยกเลิก Record Date เดิมและกำหนด Record Date ใหม่เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 8 มี.ค. 67 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การงดจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุนและการ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) 27 ก.พ. 67 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การงดจ่ายเงินปันผล สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 27 ก.พ. 67 ชี้แจ้งผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 31 ธ.ค. 66 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 14 พ.ย. 66 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่3 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 15 ส.ค. 66 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่2 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนายน 2566 12 พ.ค. 66 ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่1 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566